Styroduro panaudojimas

Klausimas.Noriu mūrinio namo pamatus apšiltinti styroduru. Turėjau jo nusipirkęs prieš pusmetį. Deja, pastebėjau, kad įi griaužia baltos kirmelaitės apie 1mm.storio. Noriu paklausti, ką man daryti su apšiltinančia medžiaga, nejaugi reikės sudeginti?

 

Atsakymas.  Ekstrudinio  putų  polistireno  STYRODUR  sudėtyje  nėra  medžiagų,  kurios  domintų  kirmeles  kaip  maistas.  Matomai,  styroduras  gulėjo  drėgnoje  vietoje,  gal  net  ant  žolės.  Ilgainiui  tarp  styroduro  ir  besiliečiančio  paviršiaus  susidarė  terpė  (kompostas),  palanki  veistis  mikroorganizmams,  sliekams,  skruzdelėms. Į  styrodurą  gyviai  užklista  kaip  į  šiltą,  ekelogišką  medžiagą,  kurioje  visai   malonu  gyventi. 

Šiuo  atveju  styrodurą  reikia  išpurkšti  dichlofosu,  išdžiovinti  ir  naudoti  pastatų  šiltinimui. Priklijuotas  prie  cokolio  styroduras  tinkuojamas  arba  užpilamas  smėliu,  žvyru  (bet  ne  šlapiomis  žemėmis).