Pamatų, rūsio išorinių sienų ir cokolių šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema

Eil.Nr.   Kodas Pavadinimas PDF DWG
1 TCP11     Eksplotuojamo pastato rūsio isorinės sienos ir įtraukto cokolio šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai rūsio perdanga papildomai nešiltinama
2 TCP 12 Eksplotuojamo pastato  įtraukto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama šiltinimo sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga
3 TCP13 Eksplotuojamo pastato iškišto cokolio papildomas šiltinimas vėdinama sistema, kai papildomai šiltinama rūsio perdanga