Išorinių sienų šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema

 

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1  TS01  Išorinės sienų, šiltinimų tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema    
2  TS02  Sienos šiltinimas ties lango nuolaja, kai langas yra prie išorinio paviršiaus    
3  TS03  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato nuolaja    
4  TS04  Sienos šiltinimas ties lango angokrasčiu, kai langas yra pire šiltinamos sienos išorinio paviršiaus    
5  TS05  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato lango angokraščių    
6  TS06  Sienos šiltinimas ties viršulangiu, kai langas yra prie išorinio sienos paviršiaus    
7  TS07  Sienos šiltinimas ties eksploatuojamo pastato viršulangiu    
8  TS08  Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties plonasluoksnio tinko ir padailos plytelių jungtimi    
9  TS09  Šiltinimo sistemos deformacinė siūlė ties plonasluoksnio tinko ir apdailos plytelių jungtimi (planas)    
10  TS10  Tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos deformacinė siūlė ties pastato deformacine siūle    
11  TS11  Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį prie horizontalios fasado juostos    
12  TS12  Sienos šiltinimas, panaudojant cokolinį profiliuotį prie horizontalios fasado juostos    
13  TS13  Sienos šiltinimas, panaudojant skardos lankstinį ties atviro balkono perdanga    
14  TS14  Sienos šiltinimas, panaudojant cokolonį profiliuotį ties atviro balkono perdanga    
15  TS15  Sienos šiltinimas ties atvira fasado sienute