Smūgio garso izoliacija Šiloporas EPS T

Eil.Nr. Kodas Pavadinimas PDF DWG
1 GVP07  Grindų, esančių virš nešildomų padidinto triukšmingumo ertmių, šiltinimas
2   Rūsio perdanga su šilumos izoliacija ir smūginio garso izoliacija ant perdangos viršutinės pusės  
3   Rūsio perdanga su šilumos izoliacija ant apatinės perdangos pusės ir smūgio garso izoliacija ant viršutinės pusės  
4   Perdanga tarp aukštų su mediniu grindų apvadu  
5   Perdanga tarp aukštų su cokolinė plytele kaip grindų apvadu  
6   Perdanga tarp aukštų su tekstiline danga  
7   Perdanga tarp aukštų su šildomomis grindimis  
8   Medžio sijų perdanga  
9   Perdanga virš pravažiavimo  
10   Terasa  
11   Laiptų aikštelė