Socialinės atsakomybės politika

 
 

UAB „Kauno šilas“ jaučia pareigą prisidėti prie visuomenės bendrojo gėrio skatinimo. Įmonė  laikosi įsitikinimo, kad verslo įmonės paskirtis nėra vien gauti pelną. Jos tikslas yra būti žmonių bendrija, kuri įvairiais būdais stengiasi patenkinti svarbiausius savo poreikius ir ypatingu būdu tarnauti visai visuomenei.

 

Įmonė mano, kad žmogui kaip visuomeninei būtybei reikia visuomeninio gyvenimo. Pastarasis jam yra ne kažkoks priedas, bet jo prigimties poreikis. Visuomenės santvarka ir jos pažanga visada turi būti orientuota į asmens gėrį, nes daiktai privalo būti palenkti asmeniui, o ne atvirkščiai. Toji santvarka turi būti grindžiama tiesa, ugdoma teisingumu, gaivinama meile. Norint to pasiekti, reikia atnaujinti mąstyseną ir įgyvendinti plačius visuomenės pertvarkymus.

 

Atsižvelgdama į tai, UAB „Kauno šilas“, teikdama paramą, siekia skatinti bei palaikyti įvairias organizacijas, bendruomenes, bendrijas bei institucijas, prisidedančias prie visuomenės ugdymo bei tarnavimo jai minėtąja dvasia.

 

Įmonė teikia paramą pagal išgales ir vadovaudamasi čia išdėstytomis nuostatomis, bei krikščioniškomis vertybėmis.

 

2015 m. UAB „Kauno šilas“ parėmė šias organizacijas bei institucijas.

 

1)      Tarptautinę vaikų ir jaunimo literatūros asociaciją
(Lietuvos skyriaus literatūrinei premijai „Už gražiausią 2015 metų knygą vaikams“)

2)      Tradicinę religinių Pilnų namų bendruomenę (patalpų apšiltinimas)

 

 

3)      Kauno lopšelį - darželį „Drevinukas“
(pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklo „Mąstymo mokykla“ organizavimas);

 

 

4)      Kauno Petrašiūnų bendruomenę (Bendruomenės centro patalpų remontas)

 

 

5)      Kauno humanitarinę pagrindinę mokyklą
(pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklo „Mąstymo mokykla“ organizavimas);

 

      

 

6)      Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų
(Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejinės progamos įgyvendinimas);

 

 

7)      Rietavo savivaldybę
(renginiams, skirtiems Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti);

 

 

8)      Nacionalinį M. K. Čiurlionio muziejų (kultūriniams renginiams M. K. Čiurlionio 140-ųjų metų proga).