Savybės

Šilumos laidumas - Polistireninį putplastį sudaro 98 % oro ir 2 % polistireno. Oras įskliaustas į uždaras 0,2–0, 5 mm skersmens akeles, kurių sienelių storis siekia 0, 001 mm. Oras yra blogas šilumos laidininkas, todėl jis laiduoja puikias polistireninio putplasčio termoizoliacines savybes.


Stipris - Svarbi polistireninio putplasčio savybė yra mechaninis stipris veikiant apkrovai. Skiriamas gniuždomasis įtempis, lenkiamasis stipris, statmenas paviršiui stipris tempiant.


Matmenų stabilumas - Visoms medžiagoms būdingas tam tikras matmenų pokytis. Polistireninio putplasčio matmenys kinta dėl temperatūros poveikio, susitraukties ir mechaninės apkrovos.


Įmirkis - Polistireninis putplastis nėra higroskopinis. Kadangi akelių sienelės vandeniui nepralaidžios, vanduo į polistireninį puptlastį tegali įsiskverbti mažyčiais kanalėliais tarp susilydžiusių akelių.


Laidumas vandens garams - Skirtingos medžiagos turi nevienodą vandens garų varžą. Vandens garų varža gaunama užtvaro storį (s) dauginant iš drėgminės varžos faktoriaus (μ). μ yra dydis, parodantis, kiek kartų lyginamos medžiagos drėgminė varža yra didesnė už tokio paties storio oro sluoksnio drėgminę varžą (oro atveju μ = 1).


Elgsena esant tam tikrai temperatūrai - Polistireninio putplasčio elgsena esant aukštoms temperatūroms priklauso nuo poveikio veiksnių trukmės bei dydžio. Nesant apkrovos, polistireninis putplastis gali trumpai atlaikyti aukštesnės negu 100°C temperatūros poveikį.


Degumas - Veikiamas didesnės negu 100°C temperatūros, polistireninis putplastis ima minkštėti, trauktis ir galiausiai lydytis. Bandymai rodo, kad polistireninio putplasčio su degumą slopinančiais priedais degumo temperatūra yra 374°C.


Ilgaamžiškumas - Polistireninis putplastis nepūva, nedūla ir yra atsparus senėjimui. Senėjimu vadinamas procesas, kai medžiagos savybės tam tikromis gamtinėmis sąlygomis kinta nepaisant to, kad yra patenkinti jos naudojimo bei eksploatavimo reikalavimai.


Suderinamumas su kitomis medžiagomis - Polistireninio putplasčio gaminiai neturi liestis su kokia nors pastato medžiaga, kuri juos ardytų ar plėstų.


Ekologiškumas - Polistireninis putplastis netirpsta vandenyje, todėl neskleidžia vandenyje jokių tirpių medžiagų, galinčių užteršti požeminius vandenis. Polistireninis putplastis nepūva ir neyra, todėl jokiomis kenksmingomis medžiagomis neužteršia dirvožemio.


Ekonašumas


Valkšnumas - Valkšnumas – labai svarbi polistireninio putplasčio savybė. Tai atsparumas gniuždomosioms apkrovoms. Valkšnumas nustatomas tam tikrame gniuždomojo įtempio lygyje. Laikomasi praktinės nuostatos, kad veikiant 0,30 σ10 dydžio gniuždomajam įtempiui, polistireninio putplasčio gaminiai po 50 metų turės ne didesnę kaip 2% valkšnumo deformaciją.


Dinaminis standumas - Dinaminis standumas nusako polistireninio putplasčio smūgio garso izoliacijos plokščių, įskaitant jose įskliaustą orą, tamprumą. Juo mažesnis dinaminis standumas, juo didesnis svertinis smūgio garso slėgio lygio sumažėjimas ∆Lw ir geresnė smūgio garso izoliacija.


Spūdumas - Spūdumas nusako izoliacinio sluoksnio gebėjimą išlaikyti dinaminę apkrovą. Juo izoliacinės medžiagos spūdumas mažesnis, juo geriau ji išlaiko dinaminę apkrovą.


“Kvėpavimas” - Kalbama, jog polistireninis putplastis “nelaidus” ir trukdąs išorinei sienai “kvėpuoti. Sienų, kurios “kvėpuotų”, nėra. Oro mainai per išorines sienas prieštarauja bet kokiai patirčiai ir visiems fizikiniams matavimams.