Degumas

Veikiamas didesnės negu 100°C temperatūros, polistireninis putplastis ima minkštėti, trauktis ir galiausiai lydytis. Bandymai rodo, kad polistireninio putplasčio su degumą slopinančiais priedais degumo temperatūra yra 374°C. Žemiau šios temperatūros degios dujos iš besilydančio polistireninio putplasčio nesusidaro. Terminio irimo produktai užsidega tik tiesiogiai susilietę su paviršiais ar erdvėmis, kurių temperatūra yra 450–500°C. Polistireninis putplastis savaime neužsidega esant žemesnei negu 450°C temperatūrai.

 

 

Polistireninis putplastis su degumą slopinančiais priedais

 

Lietuvoje statyboje naudojamas tiktai polistireninis putplastis su degumą slopinančiais priedais. Toks putplastis dega tik netarpiškai veikiamas ugnies. Pašalinus liepsnos šaltinį, polistireninis putplastis liaujasi degęs. Nebūna nei rusenimo, nei smilkimo. Savarankiškai degti taip. kaip, pavyzdžiui, medis, Lietuvos statybose naudojamas polistireninis putplastis negali. Statybose atsainiai atliekant metalo pjaustymo ar virinimo darbus, polistireninį putplastį galimas tik apgadinti aplydant.

 

 

Degumas pagal naująją klasifikaciją

 

Naujojoje klasifikacijoje polistireniniam putplasčiui su degumą slopinančiais priedais, jei bandomas tiktai jis vienas, priskiriama E degumo klasė. Gamintojui neturint suinteresuotumo nustatinėti degumą bandymais, paprastai deklaruojama F klasė (yra pavyzdžių Lenkijoje).

 

Dabar galiojančiame statybos techniniame reglamente STR 2.01.04:2004 "Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai" reikalaujama įvertinti statinio galutinės paskirties statybos produktų degumą. Todėl bandytina ne plika izoliacinė medžiaga, bet kompleksinis statybos produktas.

 

 

"Kauno šilo" užsakyti polistireninio putplasčio degumo bandymai

 

2004 m. rugpjūčio mėnesį Lietuvos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Gaisrinių tyrimų centras „Kauno šilo“ užsakymu išbandė polistireninio putplasčio EPS 70 plokštę, padengtą pastatų šiltinimo ir apdailos sistema PRO TERMOWALL. Tokia kompozicinė sistema paprastai naudojama pastatų šiltinimui ir apdailai iš išorės.

 

Gaisrinių tyrimų centras nustatė, jog tokia sistema lengvai tenkina B-s1, d0 kategorijos reikalavimus. Tai reiškia, kad, remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”( “Valstybės žinios”, 2004, Nr.23 – 720), tokią kompleksinę polistireniniu putplasčiu paremtą termoizoliacinę sistemą pastatuose teisėtai galima naudoti be apribojimų, įskaitant I atsparumo ugniai laipsnio pastatus.

 

Tai ta pati kategorija, kuriai priskiriamos kompleksinės sistemos su akmens vata.

 

 

Stogų sistemos "Rufax" su polistireninio putplasčio plokštėmis degumo bandymai

 

Varšuvos ITB ugnies bandymų laboratorijoje buvo išbandyta stogų sistema "Rufax", susidedanti iš UAB "Kauno šilas" pagamintos polistireninio putplasčio plokštės, laminuotos tarpine ritinine danga ir padengtos poliesteriu armuota polimerine ritinine danga Vedasprint.

 

Bandymai parodė, kad kad minėtoji sistema tenkina BROOF (t1) sistemos degumo klasės reikalavimus. Tai reiškia, jog, remiantis STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai”, 4 priedas, p.1, tokios sistemos gali būti naudojamos bet kurios paskirties I atsparumo ugniai statinių stogams izoliuoti, nepriklausomai nuo jų aukščio bei gaisrinio skyriaus ploto.