Dinaminis standumas

Dinaminis standumas nusako polistireninio putplasčio smūgio garso izoliacijos plokščių, įskaitant jose įskliaustą orą, tamprumą. Juo mažesnis dinaminis standumas, juo didesnis svertinis smūgio garso slėgio lygio sumažėjimas ∆Lw ir geresnė smūgio garso izoliacija.

 

Ribinis lygis Reikalavimas, NM/m3
SD 50 ≤50
SD 40 ≤40
SD 30 ≤30
SD 20 ≤20
SD 15 ≤15
SD 10 ≤10
SD 7 ≤7
SD 5 ≤5