Elgsena esant tam tikrai temperatūrai

Polistireninio putplasčio elgsena esant aukštoms temperatūroms priklauso nuo poveikio veiksnių trukmės bei dydžio.

 

Nesant apkrovos, polistireninis putplastis gali trumpai atlaikyti aukštesnės negu 100°C temperatūros poveikį (pvz., tvirtinant karštu bitumu). Esant 5000 N/m2 ir 20000 N/m2 apkrovai, polistireninis putplastis gali ilgą laiką atlaikyti 75 – 85°C temperatūros poveikį.

 

Polistireninio putplasčio taikymo praktiškai neriboja jokia žemutinė temperatūros riba. Jo struktūra esmingiau nekinta iki –180°C. Gniuždomojo įtempio, esant 10% deformacijai, sumažėjimas po 300 šaldymo ciklų turėtų būti mažesnis kaip 10%.

 

Projektavimo stadijoje atsižvelgtina į temperatūros svyravimų sukeliamus grįžtamus matmenų pokyčius (žr. » matmenų stabilumas).