Laidumas vandens garams

Skirtingos medžiagos turi nevienodą vandens garų varžą. Vandens garų varža gaunama užtvaro storį (s) dauginant iš drėgminės varžos faktoriaus (μ). μ yra dydis, parodantis, kiek kartų lyginamos medžiagos drėgminė varža yra didesnė už tokio paties storio oro sluoksnio drėgminę varžą (oro atveju μ = 1).

 

Itin dideles vandens garų varžas turi metalai, todėl metalinė folija naudojama garo užtvarose. Tarp šių dviejų kraštutinybių, metalo ir oro, aptinkamos visų kitų medžiagų drėgminės varžos vertės. 15–30 kg/m3 žaliavos tankių polistireninio putplasčio vandens garų varžos faktorius siekia nuo μ=30 iki μ=100.


Vandens garų varžos faktoriaus ir savitojo vandens garų pralaidumo vertės (LST EN 13163)

 

Tipas Vandens garų varžos faktorius μ, 1 Savitasis vandens garų pralaidumas δ,
Mg/(Pa·h·m)
EPS 30 Nuo 20 iki 40 Nuo 0,018 iki 0,036
EPS 50 Nuo 20 iki 40 Nuo 0,018 iki 0,036
EPS 60 Nuo 20 iki 40 Nuo 0,018 iki 0,036
EPS 70 Nuo 20 iki 40 Nuo 0,018 iki 0,036
EPS 80 Nuo 20 iki 40 Nuo 0,018 iki 0,036
EPS 90 Nuo 30 iki 70 Nuo 0,010 iki 0,024
EPS 100 Nuo 30 iki 70 Nuo 0,010 iki 0,024
EPS 120 Nuo 30 iki 70 Nuo 0,010 iki 0,024
EPS 150 Nuo 30 iki 70 Nuo 0,010 iki 0,024
EPS 200 Nuo 40 iki 100 Nuo 0,007 iki 0,018
EPS 250 Nuo 40 iki 100 Nuo 0,007 iki 0,018
EPS 300 Nuo 40 iki 100 Nuo 0,007 iki 0,018
EPS 350 Nuo 40 iki 100 Nuo 0,007 iki 0,018
EPS 400 Nuo 40 iki 100 Nuo 0,007 iki 0,018
EPS 500 Nuo 40 iki 100 Nuo 0,007 iki 0,018
EPS T Nuo 20 iki 40 Nuo 0,018 iki 0,036