Spūdimas

Spūdumas nusako izoliacinio sluoksnio gebėjimą išlaikyti dinaminę apkrovą. Juo izoliacinės medžiagos spūdumas mažesnis, juo geriau ji išlaiko dinaminę apkrovą.

 

Spūdumas c apibrėžiamas kaip dydžių dL ir dB skirtumas (c = dL –dB). Dydis dL yra izoliacinio sluoksnio storis, nustatomas veikiant jį 250 Pa apkrova. Dydis dB yra izoliacinio sluoksnio storis, veikiant jį 2 kPa apkrova, nuėmus trumpalaikę papildomą 48 kPa apkrovą.

 

Bandymai rodo, kad smūgio garso izoliacijai skirtų polistireninio putplasčio plokščių spūdumo savybės ilgalaikės dinaminės apkrovos sąlygomis nekinta.

 

 

Ribinis lygis Naudingoji grindų apkrova, kPa Reikalavimas,mm Leidžiamoji nuokrypa, mm
CP 5
2,0 ≤5

≤ 2, kai dL < 35

≤ 3, kai dL ≥ 35

CP 4
≤3,0 ≤4
CP 3
≤4,0 ≤3
CP 2
≤5,0 ≤2

≤ 1, kai dL < 35

≤ 2, kai dL ≥ 35

 

CP – spūdumo deklaruojamojo ribinio lygio simbolis