Smūgio garso izoliacija

Garsu laikomi mechaniniai elastinės terpės virpesiai, kurie per orą pasiekia žmogaus ausį. Priklausomai nuo garso šaltinio ir sklidimo pobūdžio statybinėje akustikoje skiriamas oro garsas, mechaninis garsas ir smūgio garsas. Oro garsas yra ore sklindantis garsas. Mechaninis garsas yra kietuose kūnuose sklindantis garsas.

 

Smūgio garsas yra mechaninio garso atmaina. Jis atsiranda, pavyzdžiui, vaikštant, stumdant kėdes ir pan., perduodamas kaip mechaninis ir kitoje patalpoje priimamas kaip oro garsas. Smūgio garsas gali sklisti tiesiogiai per atitvarą ir apylankiniais keliais – apylankinėmis statybinėmis detalėmis, vamzdynais ir pan. Palyginti su oro garso sklidimu apylankiniais keliais, smūgio garso sklidimas apylankiniais keliais vaidina nedidelį vaidmenį. Visos priemonės smūgio garso sklidimui nuo garso šaltinio į garso priėmimo patalpą mažinti vadinamos smūgio garso izoliacija.

 

Greta apsaugos nuo oro garso iš išorės didelį dėmesį imta skirti smūgio garso patalpose mažinimui. Taip atsitiko todėl, kad garsai, atsirandantys vaikščiojant, bėgiojant, stumdant kėdes ir pan., įvardijami kaip dažniausi varginančio triukšmo šaltiniai.