Judriųjų grindų konstrukcija

Vienalyčių perdangų, pvz., monolitinių, smūgio garso izoliacija priklauso nuo vienetinio ploto masės ir storio. Reikiamos smūgio garso izoliacijos būtų galima siekti įrenginėjant storesnes ir sunkesnes perdangas. Tačiau tai būtų labai neekonomiška. Norint pasiekti, pavyzdžiui, 53 dB dydžio normuotąjį svertinį smūgio garso slėgio lygį, prireiktų vienalytės perdangos, kurios vienetinio ploto masė būtų daugiau nei 1000 kg/m2. Norint to išvengti, būtina dvilytė konstrukcija. 

 

Dvilytėje perdangos konstrukcijoje garsas sklinda per tarpinį sluoksnį, viršutinės ir apatinės lyties jungtis (garso tilteliai) ir šonines statybines detales, su kuriomis dvilytė perdanga susiliečia. Norint išvengti garso tiltelių ir apriboti apylankinį garso sklidimą, būtina laiduoti, kad nebūtų jokio sąlyčio:

 

  • tarp grindų lyginamojo sluoksnio ir perdangos,
  • tarp grindų lyginamojo sluoksnio ir sienų,
  • tarp viršutinės grindų dangos ir sienų.

 

Atsižvelgiant į tai, Vakarų šalyse buvo išplėtota ir itin pasiteisino judriųjų grindų konstrukcija. Judriosios grindys yra ant perdangos plokštės įrengta konstrukcija, kurią sudaro dvi pagrindinės dalys - izoliacinis sluoksnis ir lyginamasis sluoksnis, niekur tiesiogiai arba per standžias jungtis nesusiliečiantis nei su gretimomis statybinėmis detalėmis, nei su perdangos plokšte, esančia po izoliaciniu sluoksniu. Kadangi izoliacinį sluoksnį tarp perdangų ir besiūlių grindų sudaro polistireninios putplastis, išsiskiriantis ir puikiomis apsaugos nuo smūgio garso savybėmis, ir labai geromis termoizoliacinėmis savybės, judriosios grindys statybos fizikos požiūriu yra ideali statybos konstrukcija.

 

 

Tipinė judriųjų grindų konstrukcija

 

 

1. Polistireninio putplasčio tarpinė
2. Viršutinė danga
3. Lyginamasis sluoksnis
4. Krepuotas popierius (atskiriamasis sluoksnis)
5. Smūgio garso izoliaciacijai skirto polistireninio putplasčio plokštė
6. Gelžbetoninė perdanga (monolitinė arba kiaurymėtoji)