Reikalavimai

Lietuvoje reikalavimai smūgio garso izoliacijai pateikti Statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”.

 

Reikalaujami dydžiai pateikiami L’n,w verte, kuri išreiškiama decibelais. L’n,w yra normuotasis svertinis smūgio garso slėgio lygis natūrinėmis sąlygomis (įskaitant smūgio garso sklidimą apylankiniais keliais); juo nusakoma gatavosios perdangos (perdangos su grindų danga) smūgio garso izoliacija.

 

Minėtame Statybos techniniame reglamente pateikiamos penkios garso (akustinio komforto) klasės, kuriomis apibūdinama pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė:

 

  • A garso klasė – ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;
  • B garso klasė – pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;
  • C garso klasė – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;
  • D garso klasė – nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;
  • E garso klasė – ribinio akustinio komforto sąlygų klasė.

 

Naujai projektuojamų dvibučių ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, nurodytų Statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė negu C.

 

Vienbučių gyvenamųjų pastatų garso klasė projektuojama tokia, kokios pageidauja užsakovas, tačiau turi būti ne žemesnė negu E.

 

Pastatų, pradėtų projektuoti iki Statybos reglamento įsigaliojimo datos 2004 m. sausio 1 d., garso klasės nustatomos tokios, kokių pageidauja savininkas.

 

 

Gyvenamųjų namų perdangų smūgio garso izoliacijos klasifikatorius pagal STR 2.01.07:2003

 

 

Apsaugomos erdvės tipas Perdangų garso klasė
A B C D E
Rodiklis
L'n,w+
C1.50-2500
[dB]
L'n,w+
C1.50-2500
[dB]
L'n,w
[dB]
L'n,w
[dB]
L'n,w
[dB]
Kambariai nuo pastato negyvenamosios paskirties patalpų 38 43 48 53 58
Kambariai nuo virš jų esančių kitų butų patalpų 43 48 53 58 60
Kambariai nuo bendrojo naudojimo patalpų 48 53 58 60 63
Bent vienas miegamasis (poilsio kambarys) nuo to paties buto patalpų 53 58

Pastaba.Išraiška "+C1.50-2500" reiškia, jog rekomenduojama taikyti papildomą spektro pataisos sandą C1.50-2500.

 

 

Gydymo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliacijos klasifikatorius pagal STR 2.01.07:2003

 

Apsaugomos erdvės tipas Perdangų garso klasė
B C D E
Rodiklis
L'n,w[dB]
Palata (miegamasis) nuo kitų patalpų 57 60 63 65
Palatos (miegamieji) nuo bendrojo naudojimo patalpų
(aktyvaus poilsio ir žaidimų patalpų, valgyklų ir t.t.)
53 58 60 63

Pastaba. Žodis "palata" šioje lentelėje taip pat apima medicininės apžiūros ir procedūrinius kabinetus, slaugos ir operacines patalpas.

 

 

 

Trumpalaikio apgyvendinimo pastatų perdangų smūgio garso izoliacijos klasifikatorius pagal STR 2.01.07:2003

 

 

Apsaugomos erdvės tipas Perdangų garso klasė
A B C D E
Rodiklis
L'n,w+
C1.50-2500
[dB]
L'n,w+
C1.50-2500
[dB]
L'n,w
[dB]
L'n,w
[dB]
L'n,w
[dB]
Kambariai nuo nuo virš jų esančių kambarių 48 53 58 58 60
Kambariai nuo bendrojo naudojimo patalpų 55 58 60 63 65
Kambariai nuo pramogoms skirtų patalpų 43 48 53 55 58

 

 

 

Mokslo paskirties pastatų perdangų smūgio garso izoliacijos klasifikatorius pagal STR 2.01.07:2003

 

 

Apsaugomos erdvės tipas Perdangų garso klasė
B C D E
Rodiklis
L'n,w[dB]
Mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių 58 60 62 64
Miegamasis nuo kitų patalpų 55 58 60 63
Muzikos mokyklų mokymo patalpos nuo virš jų esančių kitų klasių 50 53 58 60
Mokymo patalpos nuo triukšmingų darbo bei pramogų patalpų, aukštųjų mokyklų auditorijų, muzikos patalpų 43 48 53 58

 

Pastaba. Garso izoliacijai tarp didelių auditorijų, konferencijų salių ir vestibiulių gali būti numatyti specialūs reikalavimai.