Skip to main content

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir vartojimo didinimo įdiegimas UAB „Kauno šilas“

UAB „Kauno šilas“ 2020 m. rugsėjo 21 d. pasirašė projekto „ Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir vartojimo didinimas UAB „Kauno šilas“, projekto kodas Nr. S-04.2.1-LVPA-K-836-04-0018, finansavimo ir administravimo sutartį pagal ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

UAB „Kauno šilas“, įsteigtas 1990 m., pirmas Lietuvoje pradėjo gaminti termoizoliacinę medžiagą – polistireninį putplastį. Šiandien „Kauno šilas“ – didžiausia polistireninio putplasčio gamintoja Lietuvoje.  Jai priklauso du modernūs fabrikai – vienas Kaune, kitas – Rietave. Šio projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą įdiegiant energijos efektyvumo priemonę - 0,17 MW fotovoltinę saulės jėgainę. Šiuo projektu būtų prisidedama prie kitų Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 2010-2020 m. strateginių tikslų pasiekimo.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 105 375,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirtas iki 52 687,50 Eur finansavimas.

 

Projekto įgyvendinimo pradžia - 2020 m. rugsėjis.

Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. gegužė.

 

 

Atsakingas už projektą:

Raimundas Vasiliauskas

Vyr. inžinierius

Tel. +370 682 39332