Skip to main content

Statybos taisyklės

Polistireninio putplasčio asociacijos trečiojo leidimo statybos taisyklės ST 124555837.01:2021 parengtos laikantis STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.

Smūgio garso izoliacijos gelžbetoninėse perdangose projektavimas. Rekomendacijos judriųjų grindų įrengimui su Šiloporas EPS T

Gaisro poveikio tinkuojamai termoizoliacinei fasado šiltinimo sistemai vertinimo ataskaita

Polistireninio putplasčio asociacijos statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 paruoštos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.